تماس با ما

تلفن : ۷۲۳۲۶۲۰-۰۵۱

موبایل:۰۹۱۵۲۱۸۰۱۱۸

فاکس : ۷۳۸۲۱۳۲-۰۵۱

ایمیل : info@salamatcard.com

آدرس : مشهد – بلوار قرنی.قرنی ۱۹ پلاک۵

مجموعه آرمان سلامت هوشمند ایرانیان

(کارت سلامت)

شماره ثبت:۶۵۶۴۰

http://www.kartesalamat.com

http://www.118mashaghel.com